Informator Izby Adwokackiej w Warszawie

Projekt #Adwokacinagranicy zakończył się sukcesem

Adwokacinagranicy. Dnia 17 marca 2017 roku grupa 14 adwokatów z ORA Warszawa przyjechało na granice w Terespolu, aby reprezentować czeczeńskich uchodźców (ponad 70 osób) poszukujących ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna nie przyjęła od nich wniosków, zostali odesłani na Białoruś, a adwokatom uniemożliwiono kontakt z klientami.

Wczoraj NSA uchylił decyzje Straży Granicznej, z dnia 17 marca 2017 roku. Wyroki są prawomocne. Adwokatom gratulujemy i czekamy na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Projekt #adwokacinagranicy był koordynowany przez Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.