Informator Izby Adwokackiej w Warszawie

Zasady przekazywania tekstów do publikacji

 1. Proszę zaproponować Tytuł artykułu/tekstu/notatki, która ma pojawić się w Informatorze,
 2. Proszę wkleić niesformatowany Tekst artykułu/tekstu/notatki,
 3. Proszę załączyć Zdjęcia, które mają towarzyszyć tekstowi,
 4. Jeżeli jest to Wydarzenie proszę wskazać:
  • miejsce,
  • datę
  • godzinę
  • informacje czy wydarzenie jest otwarte, czy ma charakter zamknięty (np. tylko na zaproszenie),
 5. W razie jakichkolwiek szczególnych Uwag, co do sposobu publikacji proszę je wpisać w oddzielnym punkcie na końcu tekstu.

Proszę nie formatować tekstu w jakikolwiek sposób. Przesłany tekst powinien być wolny od błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Nazwa tytułu może zostać zmieniona przez Biuro Prasowe, jak i też Biuro zastrzega sobie prawo modyfikowania przesłanych tekstów bez autoryzacji. Jednocześnie Biuro Prasowe może odmówić opublikowania tekstu/informacji/artykułu bez podania przyczyny, zwłaszcza, jeżeli może on naruszyć prawa osób trzecich lub godzić w zasady etyki lub zasady wykonywania zawodu. Przesłanie artykułu/tekstu/notatki do Biura Prasowego uprawnia Biuro do jego opublikowania w sposób wyżej opisany. Biuro Prasowe nie zwraca materiałów niezamówionych.